Rozvrh kurzů - Cambridgeské zkoušky
FCE 40

Detail termínu:
Název kurzu: FCE 40
Kód termínu: FCE 1
Začátek výuky: 19.9.2017 Konec výuky: 29.11.2017
Dny výuky: Út+ Čt Čas výuky: 17:00 - 18:30
Počet lekcí 40 vyučovacích hod.(vyučovací hod.=45min.)
Počet studentů sedm (10)
Cena kurzu 4 399,-kč
Místo konáníJazyková škola CHIEF
U Stadionu 157, Beroun Centrum

Popis kurzu

Typ kurzu
 • určen studentům, kteří již dosáhli jazykové úrovně pokročilí a potřebují se především seznámit se strukturou a obsahem zkoušky FCE.
 • výuka je zaměřena na procvičování testových variant, zopakování gramatických jevů, rozšíření slovní zásoby a rozvoj všech jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech a mluvení)
 • během kurzu proberete testové strategie k jednotlivým částem zkoušky a získáte důležité rady a tipy.
 • jednotlivé části testu důkladně rozeberete a lektor Vám poskytne užitečnou zpětnou vazbu
 • maximální počet studentů ve skupině je 10
 • kurz připravuje na březnový termín zkoušky
 • poplatek za zkoušku FCE není zahrnut v ceně kurzu

Zkuste si placement test fce

Úspěšnost našich studentů u zkoušky FCE se trvale pohybuje kolem úrovně 96 %.

Lektoři

V kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři (rodilí mluvčí s certifikátem TEFL) všichni naši lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy

Osnova

 • Zkušební testy a jejich rozbor
 • Zkoušky nanečisto
 • Nácvik důležitých dovedností:
  - práce s časem
  - pečlivé čtení otázek
  - strategie pro plnění typických zadání
Psaní
 • Přeformulování výroku se zachováním původního významu
 • zpráva, e-mail, pohlednice neformální dopis
 • vyprávění
Čtení
 • vyhledávání podstatných informací v textu
 • vkládání chybějících částí do textu
 • hledání správné odpovědi na otázky o textu
 • vyhledávání podrobností v textu
Poslech
 • vyhledání správné odpovědi na základě poslechu
 • rozdělování informací na správné a chybné na základě poslechu
 • odhad okolností monologu/dialogu
 • zachycení požadovaných informací (odpovědi na otázky k poslechu)
Mluvení
 • rozhovor s kolegou na běžná témata
 • popis obrázků a diskuse o nich

Doporučená literatura

Výukové materiály: Hlavním výukovým materiálem je učebnice First Certificate Practice Tests Plus new edition a doplňkové materiály

Cena zkoušky FCE je 4.450 Kč

nahoru

FCE 40

Detail termínu:
Název kurzu: FCE 40
Kód termínu: FCE 2
Začátek výuky: 18.9.2017 Konec výuky: 29.11.2017
Dny výuky: Po, St Čas výuky: 17:00 - 18:30
Počet lekcí 40 vyučovacích hod.(vyučovací hod.=45min.)
Počet studentů sedm (10)
Cena kurzu 4 399,-kč
Místo konáníJazyková škola CHIEF
U Stadionu 157, Beroun Centrum

Popis kurzu

Typ kurzu
 • určen studentům, kteří již dosáhli jazykové úrovně pokročilí a potřebují se především seznámit se strukturou a obsahem zkoušky FCE.
 • výuka je zaměřena na procvičování testových variant, zopakování gramatických jevů, rozšíření slovní zásoby a rozvoj všech jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech a mluvení)
 • během kurzu proberete testové strategie k jednotlivým částem zkoušky a získáte důležité rady a tipy.
 • jednotlivé části testu důkladně rozeberete a lektor Vám poskytne užitečnou zpětnou vazbu
 • maximální počet studentů ve skupině je 10
 • kurz připravuje na březnový termín zkoušky
 • poplatek za zkoušku FCE není zahrnut v ceně kurzu

Zkuste si placement test fce

Úspěšnost našich studentů u zkoušky FCE se trvale pohybuje kolem úrovně 96 %.

Lektoři

V kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři (rodilí mluvčí s certifikátem TEFL) všichni naši lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy CHIEF.

Osnova

 • Zkušební testy a jejich rozbor
 • Zkoušky nanečisto
 • Nácvik důležitých dovedností
  - práce s časem
  - pečlivé čtení otázek
  - strategie pro plnění typických zadání
Psaní
 • formální/neformální dopis na zadané téma s využitím daných informací
 • zpráva, fejeton, reportáž
 • vyprávění
Čtení
 • vyhledávání podstatných informací v textu
 • vkládání chybějících částí do textu
 • hledání správné odpovědi na otázky o textu
 • vyhledávání podrobností v textu
Gramatika a slovní zásoba
 • doplnění slov z výběru do textu (multiple choice)
 • doplnění slov do textu bez nápovědy
 • přeformulování výroku se zachováním původního významu
 • oprava chyb v textu
 • tvorba slov pomocí přípon a předpon
Poslech
 • vyhledání správné odpovědi na základě poslechu
 • rozdělování informací na správné a chybné na základě poslechu
 • odhad okolností monologu/dialogu (ukázky z rádia, telefonování, komentáře, instrukce, reklama, vtipy, ...)
 • zachycení požadovaných informací (odpovědi na otázky k poslechu)
Mluvení
 • krátké interview zaměřené na zodpovězení základních informací o sobě
 • individuální minutový monolog (popis obrázků)
 • popis obrázků a diskuse o nich s kolegou (vyjádření názorů, osobní postoj)

Doporučená literatura

Výukové materiály: Hlavním výukovým materiálem je učebnice First Certificate Practice Tests Plus new edition a doplňkové materiály

Cena zkoušky FCE je 4.450 Kč

nahoru

CAE 60

Detail termínu:
Název kurzu: CAE 60
Kód termínu: CAE 1
Začátek výuky: 18.9.2017 Konec výuky: 8.11.2017
Dny výuky: Po, StČas výuky: 16:30 - 18:00
Počet lekcí 60 vyučovacích hod.(vyučovací hod.=45min.)
Počet studentůsedm (7)
Cena kurzu 6 590,-kč
Místo konáníJazyková škola CHIEF
U Stadionu 157, Beroun Centrum

Popis kurzu

Typ kurzu
 • intenzivní příprava na cambridgeskou jazykovou zkoušku CAE
 • určen studentům, kteří již dosáhli jazykové úrovně velmi pokročilí a potřebují se především seznámit se strukturou a obsahem zkoušky CAE
 • výuka je zaměřena na procvičování testových variant, zopakování gramatických jevů, rozšíření slovní zásoby a rozvoj všech jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech a mluvení)
 • během kurzu proberete testové strategie k jednotlivým částem zkoušky a získáte důležité rady a tipy
 • jednotlivé části testu důkladně rozeberete a lektor Vám poskytne užitečnou zpětnou vazbu
 • maximální počet studentů ve skupině je 5-10
 • kurz Vás připraví na červnový termín zkoušky
 • poplatek za zkoušku CAE není zahrnut v ceně kurzu

Pro určení Vaší jazykové úrovně zkuste rozřazovací test CAE. V testu byste měli dosáhnout úrovně CAE 48.

Lektoři

V kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři (rodilí mluvčí s certifikátem TEFL). Všichni naši lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy CHIEF.

Osnova

 • Zkušební testy a jejich rozbor
 • Zkoušky nanečisto
 • Nácvik důležitých dovedností:
 • - práce s časem
  - pečlivé čtení otázek - strategie pro plnění typických zadání
Psaní
 • formální/neformální dopis na zadané téma s využitím daných informací
 • zpráva, oznámení, fejeton, reportáž, zhodnocení na dané téma
 • vyprávění
Čtení
 • vyhledávání podstatných informací v textu
 • vkládání chybějících částí do textu
 • hledání správné odpovědi na otázky o textu
 • vyhledávání podrobností v textu
Gramatika a slovní zásoba
 • doplnění slov z výběru do textu (multiple choice)
 • doplnění slov do textu bez nápovědy
 • doplnění slov do textu na základě daných informací
 • doplnění vazeb a slovních spojení do textu
 • oprava chyb v textu
 • tvorba slov pomocí přípon a předpon
Poslech
 • dokončení vět podle poslechu
 • vyhledání správné odpovědi na základě poslechu
 • odhad okolností vyslechnutých rozhovorů
 • typy poslechových textů: monolog, dialog, interview, tématický monolog
Mluvení
 • krátký rozhovor zaměřený na zodpovězení základních informací o sobě
 • individuální minutový monolog (popis obrázku)
 • popis obrázků a diskuse o nich s kolegou (vyjádření názorů, osobní postoj)
 • důraz na interakci v konverzaci s ohledem na různé kontexty a situace

Doporučená literatura

Výukové materiály: Hlavním výukovým materiálem je učebnice Advanced Practice Tests Plus 2, kterou lektor dále kombinuje s dalšími zkušebními testy.

Cena zkoušky CAE je 4.650 Kč.

nahoru

CPE 60

Detail termínu:
Název kurzu: CPE 60
Kód termínu: CPE 1
Začátek výuky: 18.9.2017 Konec výuky: 29.11.2017
Dny výuky: Po, StČas výuky: 16:30 - 18:00
Počet lekcí 60 vyučovacích hod.(vyučovací hod.=45min.)
Počet studentůsedm (7)
Cena kurzu 6 590,-kč
Místo konáníJazyková škola CHIEF
U Stadionu 157, Beroun Centrum

Popis kurzu

Typ kurzu
 • intenzivní příprava na cambridgeskou jazykovou zkoušku CPE
 • 5 -7 studentů ve skupině
 • kurz připravuje na červnový termín zkoušky
 • poplatek za zkoušku CPE není zahrnut v ceně kurzu
Co Vám kurz přinese?
 • seznámení se strukturou zkoušky a požadavky na účastníky
 • systematická příprava na jednotlivé části zkoušky
 • vyzkoušíte si a naučíte se řešit specifické typy testových otázek
 • vyzkoušíte si testy z minulých let
 • odhalíte své silné a slabé stránky, lektor Vám poskytne zpětnou vazbu
 • výuka je zaměřena na procvičování testových variant, opakování gramatiky a rozšiřování slovní zásoby
Lektoři

V kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři (rodilí mluvčí s certifikátem TEFL). Všichni naši lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy CHIEF.

Osnova

Reading
 • Understanding of:
  - main ideas, detail and implication
  - the writerś attitude, tone and purpose
  - text organization
Writing
 • Article
 • Essay
 • Letter
 • Proposal
 • Review
 • Improving your writing
Use of English
 • Open cloze text
 • Word formation
 • Gapped sentences
 • Key word transformations
 • Comprehension questions and summary writing task
Listening
 • Understanding of:
  - detail, gist or main idea
  - purpose, attitude, opinions and feelings expressed by the speakers
  - Multiple-choice questions
  - Sentence completions
Speaking
 • Conversation with the interlocutor
 • Two-way conversation between you and your partner
 • Discussion
Doporučená literatura

Výukové materiály: Učebnice New Proficiency Testbuilder v kombinaci s doplňkovými materiály.

Poplatek za zkoušku činí 4.750,- Kč.

nahoru

BEC Higher 60

Detail termínu:
Název kurzu: BEC Higher 60
Kód termínu: BEC Higher 1
Začátek výuky: 18.9.2017 Konec výuky: 30.11.2017
Dny výuky: Po, StČas výuky: 19:30 - 21:00
Počet lekcí 60 vyučovacích hod.(vyučovací hod.=45min.)
Počet studentů sedm (10)
Cena kurzu 6 500,-kč
Místo konáníJazyková škola CHIEF
U Stadionu 157, Beroun Centrum

Popis kurzu

Typ kurzu
 • intenzivní příprava na cambridgeskou jazykovou zkoušku BEC Higher (svou náročností odpovídá zkoušce CAE)
 • pro studenty se vstupní jazykovou úrovní velmi pokročilý
 • výuka probíhá 1x3 hodiny týdně
 • 5 -10 studentů ve skupině
 • kurz připravuje na červnový termín zkoušky
 • poplatek za zkoušku BEC není zahrnut v ceně kurzu
Co Vám kurz přinese?
 • seznámení se strukturou zkoušky a požadavky na účastníky
 • systematická příprava na jednotlivé části zkoušky
 • vyzkoušíte si a naučíte se řešit specifické typy testových otázek
 • vyzkoušíte si testy z minulých let
 • odhalíte své silné a slabé stránky, lektor Vám poskytne zpětnou vazbu
 • výuka je zaměřena na procvičování testových variant, opakování gramatiky a rozšiřování slovní zásoby
Lektoři

V kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři (rodilí mluvčí s certifikátem TEFL). Všichni naši lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy CHIEF.

Doporučená literatura

Výukové materiály: Učebnice BEC Higher Practice Tests a doplňkové materiály.

Poplatek za zkoušku činí 5.050 Kč.

nahoru