Lektoři

Job opportunities/Pracovní příležitosti

Native speakers
Lektoři/ky - Jazyková škola
Lektoři/ky - Přípravné kurzy

Teachers of English Language - Native Speakers Beroun. Chief Language School is looking for English teachers - native speakers - to teach individual and group courses in Beroun.

Job content

Teaching English in Beroun and the Beroun region. Group and individual courses, both company and public courses.

Our expectations

We prefer candidates with a TEFL certificate and teaching experience. Reliability, flexibility, responsibility and professional approach are also an important requirement.

We offer

Above average salary, extra friendly environment, full or part-time schedule from February or September 2017, use of PC (internet, etc.), copier.

Please send your brief applications to the e-mail address: chief@chief.cz. Write "NATIVE SPEAKER" in the subject of your message.

By submitting your job application, sending your resume and providing us with your personal data, you hereby agree and consent that we will store and manage your personal data in personal data files unless and until you send us notice that you no longer wish us to retain this data. At the same time you agree that personal data provided are true and accurate.

Etické a morální zásady lektorů jazykové školy CHIEF

Nejdůležitější jsou normy pro vztah k posluchačům, protože školy a učitelé jsou zde pro žáky. Na to se mnohdy zapomíná, protože žáci přicházejí a odcházejí, zatímco učitelé zůstávají a se svými kolegy se ve škole zařizují co možná nejpohodlněji. Především se snadno přehlíží, že škola zde není pro žáky obecně, nýbrž pro jednoho každého ze svých žáků jako jednotlivce. Učiteli se snadno ztratí jednotlivý žák v množství spolužáků. Pro učitele znamená jeho vztah k žáku mnohem méně než pro žáka. Uzavřený učitel může studenty uspokojit informací, ale student ztrácí jeho účast. Tomu se chce naše škola vyhnout. Proto vybíráme učitele, kteří vedle znalostí a praxe jazyka disponují také následujícím morálním povědomím a jakousi přirozenou chutí vzdělávat ostatní.

  • Učitelé musí znát povinnosti svého povolání
  • Učitelé se musejí věnovat svému povolání s plným nasazením
  • Učitelé mají dbát o dobro každého ze svých žáků
  • Učitelé mají duševní požadavky odměřit tak, aby každý žák mohl dosáhnout svoji nejvyšší úroveň

Většina učitelů bude tyto normy pokládat za samozřejmé. Sotva tomu může být jinak, protože tyto normy byly získány převážně z profesních zkušeností mnoha generací učitelů a jako morální pomůcka pro orientaci posloužily již nesčetným učitelům. Ale je tomu již tak, že normy, i když byly uznány jako platné, nejsou rozhodně dodržovány samozřejmě. Proto je musíme stále znovu připomínat, aby bezmyšlenkovitý zvyk neuspal naše svědomí a nebránil nám brát je vážně v každodenní práci.

PŘÍZEŇ VŮČI ŽÁKŮM, SEBEKÁZEŇ, TRPĚLIVOST, DUŠEVNÍ BDĚLOST, SCHOPNOST EMPATIE, TO JSOU VLASTNOSTI, KTERÉ NAŠI LEKTOŘI CTÍ A STÁVAJÍ SE TAK PRO VÁS ROVNÝMI KOLEGY.

Naši lektoři - náš lektor váš kamarád!

Chápeme, že Váš pokrok je pro Vás velmi důležitý. Je naším záměrem Vám cizí jazyk maximálně přiblížit a případné obavy z jeho praktického zvládnutí rychle odstranit. Proto do kurzů obsazujeme lektory nejen s odpovídající kvalifikací a praxí, ale i s vnitřním zápalem pro výuku, neboť jen tak může být vzdělávání nejefektivnější. Důležitou podmínkou studia jsou dobré vztahy mezi lektorem a posluchačem, vzájemný respekt a úcta. Naši učitelé přistupují ke studentům individuálně a jejich sebemenší snahu dále rozvíjejí. Nutno však dodat, že nezbytným předpokladem úspěšné výuky je aktivní zájem a spoluúčast posluchače.

Práci lektorů neustále monitorujeme. Současně sledujeme spokojenost posluchačů pomocí pravidelně zasílaných dotazníků hodnocení lektora. Tuto zpětnou vazbu můžeme na přání klientů praktikovat kdykoli.

nahoru