Firemní jazykové kurzy

 • komplexní řešení jazykové výuky v rámci celé ČR
 • zpracování studijních plánů na základě potřeb a cílů firmy
 • návrh vhodného motivačního programu
 • sledování pokroku a docházky
 • časová flexibilita a cenová přístupnost
 • zahájení studia kdykoli během roku
 • lektoři dojíždějí vyučovat do firem, možnost studia také v našich učebnách
 • čas výuky je vždy podřízen potřebám studenta
 • pravidelné sledování a kontrola výuky
 • pravidelné a závěrečné testování pokroku
 • vstupní jazykový audit


Firmám nabízíme:

Po úspěšném ukončení kurzu dané jazykové úrovně a složení závěrečného testu od nás student obdrží certifikát.

Rádi vypracujeme cenovou nabídku vycházející z potřeb Vaší společnosti.

Individuální jazykové kurzy (ONE TO ONE)

Investujte do kvalitního jazykového vzdělání!

Výhody individuálních kurzů jazykové školy jsou:

 • efektivita vyplývající z nutnosti 100% soustředění na vyučovaný jazyk po celou dobu výuky.
 • časová flexibilita
 • individuální výběr učebnice a lektora
 • individuální úroveň a zaměření kurzu

V individuální výuce jazyků máme velké zkušenosti a kvalitní lektoři jsou u nás samozřejmostí. Disponujeme českými i zahraničními lektory, přičemž obsazení kurzů jednotlivými lektory závisí na pokročilosti studenta a přání zákazníka.

Jazykové kurzy mohou probíhat v prostorách studenta, kam lektoři dojíždějí, nebo v učebnách naší jazykové školy bez příplatek. Jazykové kurzy se mohou zaměřit jak na obecný jazyk, tak i na specializovaný jazyk s oborovým zaměřením ( bankovnictví, ekonomie, finance,medicína, přípravné jazykové kurzy ke zkouškám KET,PET,FCE, CAE,TOEIC, atd.).

Výběr z několika programů - obecný, konverzační a obchodní jazyk, angličtina pro dospělé aj.Skupinové jazykové kurzy

Investujte do kvalitního jazykového vzdělání!

Výhody skupinových kurzů jazykové školy jsou:

 • společná komunikace ve skupině
 • vzájemná motivace do výuky
 • možnost vzájemného porovnávání jazykových znalostí
 • učení se z chyb ostatních kolegů

Jazykové kurzy mohou probíhat v prostorách společností, kam lektoři dojíždějí, nebo v učebnách naší jazykové školy bez příplatek. Jazykové kurzy se mohou zaměřit jak na obecný jazyk, tak i na specializovaný jazyk s oborovým zaměřením ( bankovnictví, ekonomie, finance,medicína, přípravné jazykové kurzy ke zkouškám KET,PET,FCE, CAE,TOEIC, atd.).

V skupinové výuce jazyků máme velké zkušenosti a kvalitní lektoři jsou u nás samozřejmostí. Disponujeme českými i zahraničními lektory, přičemž obsazení kurzů jednotlivými lektory závisí na pokročilosti studenta a přání zákazníka.

Výběr z několika programů - obecný, konverzační a obchodní jazyk, angličtina pro dospělé aj.


Specializované jazykové kurzy a semináře

Investujte do kvalitního jazykového vzdělání!
 • Chcete úspěšně vést prezentace, porady a jednání v cizím jazyce?
 • Chybí Vám slovní zásoba v oblasti financí, bankovnictví či marketingu?
 • Potřebujete připravit na mezinárodní jazykové zkoušky?

Dle Vašich specifických potřeb vytvoříme kompletní jazykové projekty a semináře na míru v různých oborech činnosti. Pomůžeme Vám překonat jazykovou bariéru na obchodních jednáních a prezentacích.

Typy kurzů
 • obchodní jazykové kurzy
 • Business English
 • Příprava na mezinárodní zkoušky BEC
Specializované jazykové kurzy pro management a vedení společnosti:
 • Mezinárodní Management
 • Management
 • Vedení schůze a porady
 • Jak připravit a vést prezentaci
 • Obchodní jednání
 • Obchodní korespondence
 • Kurz pro asistentky a recepční
 • Bankovní a finanční angličtina
 • Marketing
 • Personalistika a lidské zdroje
 • Kurz pro průvodce a pracovníky cestovních
Cena firemní výuky zahrnuje

Jazykový audit
 • vstupní písemné testy pro všechny studenty
 • vyhodnocení testů, doporučení vhodné úrovně kurzu
 • u skupinových kurzů návrh rozdělení do odpovídajících skupin
Vypracování učebního programu a zvolení ideálního tempa výuky
 • cíl a náplň kurzu, doporučení vhodných studijních materiálů
 • doporučení frekvence a minimální délky trvání pro zvládnutí dané jazykové úrovně
Možnost úpravy učebního programu a tempa výuky

konzultace a případná úprava výuky tak, aby odpovídala potřebám firmy (studentů)

Výuka přímo u vás ve firmě / v kanceláři

lektor dojíždí k Vám, zaměstnanci nejsou unaveni cestováním

Součástí našich cen je také
 • kontrola lektorů
 • kontrola ze strany školy
 • observace
 • kontrola ze strany studentů - dotazníky spokojenosti
Závěrečný certifikát
 • závěrečný certifikát obdrží studenti po zvládnutí dané jazykové úrovně statistika docházky studentů
 • statistika je předávána společně s fakturací za předchozí měsíc
 • firma si může ověřit pravidelnost účasti zaměstnanců na hodinách

nahoru