Lektoři

Job opportunities/Pracovní příležitosti

Native speakers
Lektoři/ky - Jazyková škola
Lektoři/ky - Přípravné kurzy

Čeští lektoři/ky pro výuku cizích jazyků

Jazyková škola Chief Beroun, která poskytuje kvalitní výuku a služby pro své klienty, hledá do svého týmu české lektory a lektorky na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr pro výuku cizích jazyků v kurzech pro firmy i veřejnost. Jedná se o výuku v Berouně a jeho okolí. Forma výuky je možná ve skupinách, individuálně a ve firmách.

Požadavky:

  • TEFL certifikát nebo praxe s výukou cizího jazyka
  • spolehlivost, flexibilita, odpovědnost a profesionální přístup.

Nabízíme:

  • nadprůměrný plat
  • zvláště přátelské prostředí,
  • použití PC (internet atd.), kopírka.

Pokud máte zájem o tuto pracovní nabídku, prosím, zašlete Vás stručný životopis na naši e-mailovou adresu: chief@chief.cz, v předmětu pak uveďte ČESKÝ LEKTOR.

Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v personální evidenci naší společnosti na dobu do odvolání Vašeho souhlasu. Zároveň potvrzujete, že osobní údaje poskytnuté v životopise jsou pravdivé a přesné.

 

 

Etické a morální zásady lektorů jazykové školy CHIEF

Nejdůležitější jsou normy pro vztah k posluchačům, protože školy a učitelé jsou zde pro žáky. Na to se mnohdy zapomíná, protože žáci přicházejí a odcházejí, zatímco učitelé zůstávají a se svými kolegy se ve škole zařizují co možná nejpohodlněji. Především se snadno přehlíží, že škola zde není pro žáky obecně, nýbrž pro jednoho každého ze svých žáků jako jednotlivce. Učiteli se snadno ztratí jednotlivý žák v množství spolužáků. Pro učitele znamená jeho vztah k žáku mnohem méně než pro žáka. Uzavřený učitel může studenty uspokojit informací, ale student ztrácí jeho účast. Tomu se chce naše škola vyhnout. Proto vybíráme učitele, kteří vedle znalostí a praxe jazyka disponují také následujícím morálním povědomím a jakousi přirozenou chutí vzdělávat ostatní.

  • Učitelé musí znát povinnosti svého povolání
  • Učitelé se musejí věnovat svému povolání s plným nasazením
  • Učitelé mají dbát o dobro každého ze svých žáků
  • Učitelé mají duševní požadavky odměřit tak, aby každý žák mohl dosáhnout svoji nejvyšší úroveň

Většina učitelů bude tyto normy pokládat za samozřejmé. Sotva tomu může být jinak, protože tyto normy byly získány převážně z profesních zkušeností mnoha generací učitelů a jako morální pomůcka pro orientaci posloužily již nesčetným učitelům. Ale je tomu již tak, že normy, i když byly uznány jako platné, nejsou rozhodně dodržovány samozřejmě. Proto je musíme stále znovu připomínat, aby bezmyšlenkovitý zvyk neuspal naše svědomí a nebránil nám brát je vážně v každodenní práci.

PŘÍZEŇ VŮČI ŽÁKŮM, SEBEKÁZEŇ, TRPĚLIVOST, DUŠEVNÍ BDĚLOST, SCHOPNOST EMPATIE, TO JSOU VLASTNOSTI, KTERÉ NAŠI LEKTOŘI CTÍ A STÁVAJÍ SE TAK PRO VÁS ROVNÝMI KOLEGY.

Naši lektoři - náš lektor váš kamarád!

Chápeme, že Váš pokrok je pro Vás velmi důležitý. Je naším záměrem Vám cizí jazyk maximálně přiblížit a případné obavy z jeho praktického zvládnutí rychle odstranit. Proto do kurzů obsazujeme lektory nejen s odpovídající kvalifikací a praxí, ale i s vnitřním zápalem pro výuku, neboť jen tak může být vzdělávání nejefektivnější. Důležitou podmínkou studia jsou dobré vztahy mezi lektorem a posluchačem, vzájemný respekt a úcta. Naši učitelé přistupují ke studentům individuálně a jejich sebemenší snahu dále rozvíjejí. Nutno však dodat, že nezbytným předpokladem úspěšné výuky je aktivní zájem a spoluúčast posluchače.

Práci lektorů neustále monitorujeme. Současně sledujeme spokojenost posluchačů pomocí pravidelně zasílaných dotazníků hodnocení lektora. Tuto zpětnou vazbu můžeme na přání klientů praktikovat kdykoli.

nahoru