PŘÍPRAVA K MATURITĚ - ANGLIČTINA

Detail termínu:
Název kurzu: Angličtina k maturitě
Kód termínu: MA18
Začátek výuky: 25.9. 2017 Konec výuky: 25.4. 2018
Dny výuky: Po + St Čas výuky: 14:00 - 15:00
Počet lekcí 60 x 60 vyučovacích hod.(vyučovací hod.=60min.)
Počet studentů Minimum 5 studentů ve skupině
Cena kurzu 7 600,-kč
Místo konáníJazyková škola CHIEF
U Stadionu 157, Beroun Centrum
   

Popis kurzu

Rádi byste úspěšně odmaturovali z anglického jazyka? Potřebujete zlepšit svůj mluvený projev a posílit svou schopnost vyjádřit se k tématu? Chcete si rozšířit slovní zásobu a upevnit své znalosti gramatických jevů? Pak je tento kurz určen právě Vám!

Typ kurzu
 • příprava na úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky z anglického jazyka
 • výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 • min. 5 a max. 10 studentů ve skupině
 • vstupní úrovně pro kurz jsou mírně – středně pokročilí viz on-line testování
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích a skupinkách
 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v    cílovém    jazyce)
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (především mluvení),    upevnění gramatických jevů a osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků    nebo    autentických materiálů)
 • Co už umím:


  Používám slovesa ve všech základních slovesných časech včetně minulého času průběhového (I was leaving when he arrived.) a předminulého času (She came at eight, but everybody had left.).

  Dokážu použít podmínkové věty pro vyjádření možné budoucnosti (If the weather is nice, we will eat dinner in the park.) a podmínkové věty pro hypotetickou podmínku (If I were you, I wouldn’t sit on the cold ground.)
   
  Bez potíží používám různá modální slovesa (can, could, should, might, may, would…) a trpný rod ve všech časech (The flowers are watered every day.)

  Domluvím se v obchodě, na letišti a dokážu vést rozhovor o cestování, volném čase, oslavách a dalších běžných tématech.

  Umím vyjádřit svůj názor, své plány a přání i vylíčit svou představu o ideálně stráveném dni.

  Co se naučím
 • budu schopen/na samostatně hovořit o maturitním tématu alespoň 7 minut
 • dokážu zapojit základní faktografické údaje o probraných tématech do hovoru
 • budu umět pohotově reagovat na otázky k tématu a vyjádřit svůj názor
 • naučím se vystupovat a hovořit plynule, sebevědomě a zajímavě
 • značně si rozšířím slovní zásobu a osvojím si užitečné fráze (formou simulace    reálných situací)
 • během diskuzí, dialogů a hraní rolí si upevním gramatiku

  Lektoři

  Výuka je vedena českým lektorem a rodilím mluvčím.

  Osnova

  Na první hodině si sami podle svých potřeb zvolíte témata, na která se v dalších hodinách zaměříte. Lektor Vám poskytne návrh okruhů, ve kterém se objeví následující:

  Maturitní témata:

   The Czech Republic and Prague
   The United Kingdom
   The United States
   British Literature
   My Home, Family and Friends
   Drama and Theatre
   The Education System
   Free Time - Hobbies, Sports
   Mass Media
   Environmental and Political Problems
   Popular Culture
   Food, Drink and Eating Out
   Holidays and Travel
   Shopping and Fashion
   My Biography and Future Plans
   Free Time - Hobbies, Sports

  Doporučená literatura

  Výukové materiály:
  Výuka není vedena podle jednoho výukového materiálu. Výukové materiály budete dostávat zdarma od lektora ve formě pracovních listů.

  nahoru