Mezinárodní jazykové zkouškyAngličtina - cambridgeské zkoušky

Certifikáty vydávané Cambridgeskou univerzitou jsou celosvětově uznávaným dokladem o dosažené znalosti anglického jazyka. Certifikáty o složení cambridgeské zkoušky jsou vítaným přínosem pro Váš životopis. Jazyková škola CHIEF připravuje studenty na následující cambridgeské zkoušky:

KET

KET je určen začátečníkům a potvrzuje získání základní znalosti angličtiny. Zkoušku lze složit po přibližně 180-200 hodinách výuky.


PET (Preliminary English Test)

Navštěvujte přípravný kurz PET.

PET potvrzuje, že absolvent této zkoušky se umí jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny i cizinci. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia.

Obsah zkoušky:
 • Čtení a psaní (90 minut)
 • Poslech (35 minut)
 • Mluvení (10-12 minut)
Proč skládat PET?

Certifikát PET prokazuje Vaši schopnost komunikovat v řadě každodenních situací s rodilými mluvčími i cizinci.

Poplatek za zkoušku činí 3 000,- Kč.

nahoru

FCE (First Certificate in English)

Navštěvujte přípravný kurz FCE.

FCE je vysoce ceněný certifikát zejména při získávání nového zaměstnání a je z cambridgeských zkoušek nejrozšířenější. Vyžaduje znalosti všech jazykových schopností. Tuto zkoušku posluchači skládají po dosažení úrovně Upper-Intermediate (více pokročilí) a úspěšné složení této zkoušky vyžaduje jak pečlivou celoroční přípravu, tak výbornou znalost všech jazykových schopností. U posluchačů na této úrovni se předpokládá, že mají dostatečnou schopnost efektivně komunikovat v anglickém prostředí (na referentských, asistentských i manažerských pozicích). Tato zkouška se obvykle podstupuje po 500 až 600 hodinách výuky.

FCE je nejrozšířenější a nejžádanější mezinárodní jazykovou zkouškou z angličtiny. Testuje znalost jazyka na úrovni "více pokročilý".

Obsah zkoušky:
 • Čtení (75 minut)
 • Psaní (90 minut)
 • Použití angličtiny (75 minut)
 • Poslech (40 minut)
 • Mluvení (14 minut)
Proč skládat FCE?

Po úspěšném složení zkoušky získá uchazeč mezinárodně platný a široce uznávaný certifikát. Navštěvujte přípravné kurzy FCE.

Poplatek za zkoušku činí 4 450.- Kč.

nahoru


CAE (Certificate in Advanced English)

Navštěvujte přípravný kurz CAE.

Certifikát CAE je vyšší a náročnější zkouška než FCE. Studenti skládají CAE po absolvování úrovně Advanced. Úspěšné složení této zkoušky dokladuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny a studenti již djí plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací - při práci i při studiu. Splňuje vstupní požadavek na znalost angličtiny většiny univerzit ve Velké Británii.

Zkouška CAE dokládá schopnost komunikovat v běžném životě na velmi dobré úrovni.

Obsah zkoušky:
 • Čtení (75 minut)
 • Psaní (120 minut)
 • Použití angličtiny (90 minut)
 • Poslech (45 minut)
 • Mluvení (15 minut)
Proč skládat CAE?

CAE je mezinárodně uznávanou zkouškou jazykové způsobilosti. Dokládá schopnost nejen komunikovat v běžném životě, ale i pracovat či studovat v anglickém jazyce. Je uznávána většinou britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Navštěvujte přípravné kurzy CAE.

Poplatek za zkoušku činí 4 800,- Kč.

nahoru

CPE (Certificate of Proficiency in English)

Navštěvujte přípravný kurz CPE.

Nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této řadě. Znamená vysokou úroveň znalostí a splňuje vstupní požadavek na jazykovou kvalifikaci na univerzitách ve Velké Británii a velkém počtu univerzit v ostatních anglicky mluvících zemích a je uznávaná v širokém měřítku obchodními a akademickými institucemi v zahraničí. Zkouška na úrovni znalostí rodilého mluvčího.

Nejvyšší úroveň cambridgeských jazykových zkoušek. Certifikát prokazuje vysokou úroveň znalosti jazyka a schopnost efektivně používat angličtinu v reálných situacích.

Obsah zkoušky:
 • Čtení (90 minut)
 • Psaní (120 minut)
 • Použití angličtiny (90 minut)
 • Poslech (40 minut)
 • Mluvení (19 minut)
Proč skládat CPE?

CPE je ideální zkouškou, pokud chcete studovat či pracovat v zahraničí a potřebujete prokázat svou jazykovou znalost. Splněním zkoušky získáváte mezinárodně platný certifikát uznávaný univerzitami a zaměstnavateli po celém světě.

Poplatek za zkoušku činí 4 900,- Kč.

nahoru

Zkoušky BEC (Business English Certificate)

Navštěvujte přípravný kurz BEC.

Testuje úroveň anglického jazyka používaného v obchodní sféře, ve službách a administrativě. Je připraven ve třech jazykových úrovních – BEC Preliminary (Intermediate), BEC Vantage (Upper-Intermediate) a BEC Higher (Advanced).

BEC je mezinárodně uznávaná jazyková zkouška z obchodní angličtiny a testuje schopnost komunikovat v obchodní sféře.

Proč skládat BEC?

Dobrá znalost jazyka je dnes nutností, pokud chcete uspět v oblasti mezinárodního obchodu. Certifikát BEC prokazuje relevantní znalost obchodního jazyka a jeho držitel tak výrazně zvyšuje své šance na trhu práce. Zkoušky BEC testují následující jazykové úrovně:

nahoru


BEC Vantage

Navštěvujte přípravný kurz BEC .

Zkouška BEC Vantage je určena pro kandidáty se středně pokročilou úrovní anglického jazyka, kteří již pracují nebo se připravují na zaměstnání v obchodní sféře, od všeobecných povolání v kanceláři po výrobu a finanční služby. Úroveň BEC Vantage odpovídá úrovni Cambridge level 3 (FCE). Navštěvujte přípravný kurz BEC.

Obsah zkoušky:
 • Čtení (60 minut)
 • Psaní (45 minut)
 • Poslech ( 40 minut)
 • Mluvení (14 minut)

Poplatek za zkoušku činí 5 300,- Kč.

nahoru

BEC Higher

Navštěvujte přípravný kurz BEC .

Zkouška BEC Higher je určena pro pokročilé studenty, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti. Posluchači na této úrovni by měli zvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu. Zkouška BEC Higher je ekvivalentem Cambridge level 4 (CAE). Navštěvujte přípravný kurz BEC Higher.

Obsah zkoušky:
 • Čtení (60 minut)
 • Psaní (70 minut)
 • Poslech (40 minut)
 • Mluvení (16 minut)

Poplatek za zkoušku činí 5 300,- Kč.

nahoru

TOEIC - Test of English for International Communication

Navštěvujte přípravný kurz TOEIC .

Jazyková zkouška TOEIC měří jazykové znalosti studentů, kteří pracují v mezinárodním prostředí. Na TOEIC spoléhá řada firem od drobných podnikatelů po nadnárodní koncerny. Určují a monitorují pomocí testu pokrok ve vzdělávacích programech pro zaměstnance a testují znalost angličtiny nových zájemců o zaměstnání. Jednou z výhod zkoušky TOEIC je její nižší cena oproti Cambridgeským zkouškám a možnost skládat zkoušku kdykoli v průběhu celého roku. Více informací získáte na internetových stránkách toeic.com, ets.org nebo toeic-europe.com.

nahoru